Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR:


1.1 SATICI 
Unvanı: DEHA PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ A.Ş.
Adresi: KONAK MAH. EĞİTİMCİLER CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 22 NİLÜFER/ BURSA
Telefon: 444 7 932
Email:  info@dehapatent.com


1.2 ALICI 
Adı/Soyadı/Unvanı: 
Adresi:
Telefon: 
Email: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No/T.C No: 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: 
İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak satış ve teslim ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. 


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL BİLGİLERİ: 
Ürünün; adı, modeli, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir. 
3.1 Ürün Adı : Marka Tescili, 
3.2 Ürün Modeli : 
3.3 Ürünün Özellikleri: 
3.4 Ürün Ölçüleri: 
3.5 Ürün Marka/Model/Renk: 
3.6 Sipariş Adedi : 1, 
3.7 Satış Fiyatı (KDV dâhil) : {%orderTotal%} TL, 
3.8 Kargo Ücreti : 0,00 TL
3.9 Anlaşmalı Kargo Firması : Bu aşamada belli değildir.
3.10 Ödeme şekli : Ödeme sayfasında seçildiği şekildedir.
3.11 Teslimat Adresi : 
3.12 Teslim Edilecek Kişi :
3.13 Fatura Adresi :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER 
4.1 ALICI, www.dehapatent.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün hazırlanarak teslim edilmesine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu ve onayladığı gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
4.2 ALICI, SATICI’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı (Master, Visa vb), banka havalesi, kapıdan ödeme aracılığı ile ödeme yapabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.
4.3 Sözleşme konusu ürün, Siparişin işleme alınması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ALICI’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün SATICI’nın anlaşmalı kargı firması ile gönderilmesi şartı ile teslim edilme anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. 
4.4 İş bu Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka 3. bir şahsa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya şirketin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan tüm giderler ALICI'ya aittir.
4.5 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen tasarım modelinde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 
4.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi ve/veya SATICI’ya ürünü geri göndermesi zorunludur. İş bu sebeple tüm nakliye masrafları ALICI’ya aittir. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, yıpranması veya zarar görmesi halinde sorumluluk ALICI’ya aittir.
4.8 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.
4.9 Mal, Siparişin hazırlanması bittikten sonra SATICI tarafından anlaşmalı kargo şirketine, ALICI’ya gönderilmek üzere teslim edilir. Şayet www.dehapatent.com internet sitesinde satışta bulunan ürün tamamen özel tasarım olan ve sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren ALICI’ya elektronik posta yolu ile bildirilir. ALICI’nın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aksi hallerde SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’yı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürün’ün bedelini ve/veya ALICIYI borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.
4.10 ALICI, Ürünü kargodan teslim alırken paketin ve içerisindeki ürünün hasarlı olduğunu tespit etmesi durumunda, kargoyu kabul etmeyerek tutanak tutturulmalıdır. ALICI, durumu hemen elektronik posta yolu ile SATICI’ya iletmeli ve tutanağı SATICI’ya göndermelidir. Bu halde satıcı sorunu giderip en kısa zamanda ALICI’ya geri dönüş yapacaktır.
4.11 Ödemenin kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kullanılarak yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.


MADDE- 5 CAYMA HAKKI: 
5.1 ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın SATICI’nın anlaşmalı KARGO firması ile 14 gün içerisinde satıcı ve sağlayıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.
5.2 İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. SATICI, 14 gün içerisinde ürün bedelini, ALICI’nın ödediği şartlarda iade edecektir.
5.3 SATICI veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
5.4 www.dehapatent.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirim yapılır. ALICI’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesinin kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu taktirde ücret iadesi 14 gün içinde yapılacaktır.
5.5 ALICI’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
5.6 Cayma hakkının kullanılması sonrasında, ALICI tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmesi akabinde SATICI, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
5.7 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
5.8 KKTC ve yurtdışı gönderilerinde, ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 
5.9 İş bu sözleşme dahilinde; ALICI’nın istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, tasarlanan ve/veya kendi istediğine göre geliştirilen tüm ürünler ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünlerde, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde, Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlarda, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilme ilişkin hizmetler ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılmaz.
5.10 www.dehapatent.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. 
5.11 www.dehapatent.com internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.


MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME
6.1 İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. İşbu 6 maddeden ibaret mesafeli satış sözleşmesi 5/2/2016 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş elektronik ortamda onaylanmış ve bir nüshası elektronik ortamda ve ALICI’ya iletilmiştir.

Bir tarafta Deha Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi Vekil firma olarak anılacaktır ,diğer tarafta ön sayfada bilgileri bulunan Firma/Şahıs başvuran olarak anılacaktır. konusu marka tescil işlemleri olan iş bu sözleşme şartlarında mutabık kalmışlar ve irade birliği ile imza altına almışlardır.

SÖZLEŞME KONUSU : İş bu sözleşmenin konusunu başvuran adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılacak olan marka/lar ‘a dair başvuru işlemleri ve dosyanın takibi hizmetleri oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- İş bu sözleşme ile, marka tescili amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca tescil başvuru dosyası vekil firma tarafından hazırlanacak ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru işlemleri yerine getirilecektir.

2- Başvuran, kendisine yapılan bildirimden itibaren 2 iş günü içerisinde başvuru harçları ve hizmet bedelini vekil firmaya ödemekle yükümlüdür.

3- Başvurunun, marka ile ilgili olarak (yurtdışı) rüçhan hakkı olduğunu beyanla, rüçhanlı başvuru yapmayı talep etmesi halinde, başvuru harçlarının yatırılması ile birlikte 2 iş günü içerisinde rüçhan bilgi ve belgelerini vekil firmaya teslim etmekle yükümlüdür.

4- Vekil firma, hizmet bedeli ve başvuru harçlarının kendisine ödenmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde marka tescil başvurusunu yapmakla yükümlüdür.

5- Vekil firma marka tescil başvurusunun benzer marka bulunması nedeniyle, marka tescil başvursuna tam red gelmesi halinde, marka farklılaştırılarak 2. başvuruyu ücretsiz olarak yapacağını kabul eder. Başvuru resmi marka bülteninde yayınlanması (kısmi yayın dahil) ücretsiz başvuru hakkını ortadan kaldırır başvuran bu hususu kabul etmektedir.

6- Logo benzerliğinden dolayı marka tescil başvurusunu reddedilmesi halinde vekil firmanın hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

7- Sözleşmede kararlaştırılan iş sadece danışmanlık ve müracaatla ilgili olup daha sonra ortaya çıkabilecek ihtar, itiraz ve davaları kapsamamaktadır. Bu tip işler ayrı bir bedele tabidir.

8- Marka tescil başvurusuna yapılacak olan itirazlar neticesinde başvurunun reddi ve yeniden inceleme değerlendirme kuruluna başvuruda bulunulması halinde, itiraz harçları ve YDK hizmet bedeli, marka başvuru harcından ayrı olarak ödenecektir. başvuran bu hususu kabul ve beyan etmektedir.

9- Markanın tesciline karar verildikten sonra ödenmesi gereken marka tescil belgesi düzenleme harcı marka sahibine aittir. Marka tescil harcının ödenmemesinden dolayı kaynaklanan tescil işleminin iptalinden dolayı vekil firma sorumlu tutulamaz.

10- Taraflardan birisine ait adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflara ait resmi internet adresleri-e-mail adreslerine yapılacak olan bildirimler, taraflara ait teyitli e-mail'e yapılacak olan bildirimler geçerli kabul edilmektedir. Usulüne uygun bildirim yapılmadan doğabilecek zararlardan vekil firma sorumlu tutulamaz.

11- Marka tescil belgesi 10 Yıllık geçerliliğe sahiptir. Her 10 Yıl da bir yenilenerek sonsuza kadar kullanılabilir. Vekil firmanın sorumluluğu tescil belgesinin teslimi ile sona ermektedir. Başvuran bu hususun tarafına bildirildiğini kabul etmektedir.

12-Tescil işlemleri yürütülürken ortaya çıkabilecek harç artışlarından vekil firma sorumlu tutulamaz. Bu artışlar başvuran tarafından karşılanır. Bu artışların ödenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek kayıplardan vekil firma sorumlu değildir.

13-Vekil firmanın bilgisi dışında herhangi bir kurum veya kişiye yapılan ödemelerden vekil firma sorumlu değildir.

14-İşbu sözleşmenin süresi belge teslim tarihi ile sınırlı olup uzatılması vekil firma ile başvurannun ortak kararına bağlıdır.

15-Marka başvurularında emtia listesi başvurannun onayına sunulmuş olup, yanlış bildirimden vekil firma sorumlu değildir.

16-Başvuran sözleşme şartlarını yerine getiremez ve yine sözleşmede belirtilen şartlara uymaz ise vekil firma verilen hizmetin sonraki aşamalarından sorumlu tutulamaz.Bu durumda vekil firma sözleşmeyi tek taraflı fesh hakkına sahiptir.

17- Vekil firma, iş bu sözleşme kapsamında başvurusunda bulunulan marka ve marka başvurusu esnasında başvuranya ait öğrenilen ticari sırları saklamakla yükümlüdür.

18- Başvuran firmanın, başvuru yapıldıktan sonra cayma hakkı bulunup ücret iadesi talep etmeyeceğini tahahhüt eder.

19-Bu sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümünde Bursa Hukuk ve İcra Mahkemeleri yetkilidir.


Aradığınız sorunun cevabını bulamadınız mı?

Size en kısa sürede yardımcı olabilmemiz için ilgilendiğiniz ürünü ve iletişim bilgilerinizi bırakın. Biz sizi arayalım.

Logo Footer
Deha Patent olarak sizlere marka tescili ve patent konularında yardımcı oluyoruz. Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
ÜSTE ÇIK
1
dehapatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.